Huur voorwaarden


VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST

 

Voor kleding verhuur geldt de volgende werkwijze

 

In verband met de verplichte legitimatie en het rechtsgeldig tekenen van deze huurovereenkomst dient degene
die de goederen gebruikt zelf te tekenen voor het ontvangst en voor het akkoord van de voorwaarde.

Daarmee is degene ook huurder c.q. huurster en aansprakelijk.(ook als die het voor iemand anders ophaalt)

 

Door deze werkwijze is het niet mogelijk om verhuurkleding op te sturen.

Nadien mag de kleding wel opgestuurd worden mits dat binnen de gereserveerde tijdsplanning lukt.

Voor het retourneren van de zending bent U als klant aansprakelijk voor vermissing van pakket(ten) door de transporteur.

Wij adviseren dan ook om retourzendingen uitsluitend verzekerd te doen.

 

Verzekering

 

Op het moment dat U iets huurt bent U  “beheerder” van de gehuurde goederen. Voor verzekeringen houdt dit in dat U de goederen beschouwd alsof ze van U zijn. Derhalve wordt schade of vermissing dan ook niet gedekt door WA verzekeringen. U bent volgens gemaakte overeenkomst wel aansprakelijk voor eventuele schade.

 

Verhuurvoorwaarden

 

1.   Steve the Bagpipe Player verhuur schotse kleding blijft volledig eigenaar van de gehuurde goederen tot het
moment dat de koopprijs volledig is voldaan. (Gehuurde artikelen blijven altijd eigendom van Steve the Bagpipe Player, te Amstelveen.)

2.   Bij het afhalen dient de huurder zich te legitimeren met een geldig rijbewijs of paspoort en dient het overeengekomen huurbedrag gelijk contant of door storting vooraf op onze rekening te worden voldaan.
Daarnaast wordt een bedrag aan borg (tussen 50 en 150 euro, afhankelijk van de waarde van de gehuurde items) in rekening gebracht.  Deze borg wordt na het onbeschadigd en net inleveren van de gehuurde items weer aan u terugbetaald of verrekend met eventuele schade.
  

3.   De geleverde artikelen zijn door de huurder compleet en onbeschadigd in ontvangst genomen en dienen op het afgesproken tijdstip ook weer in die staat te worden geretourneerd, uiterlijk op de dag volgend op de einddag
van de huur, door huurder aan Steve the Bagpipe Player, te Amstelveen.

4.   Indien artikelen beschadigd of geheel niet teruggebracht worden is de huurder/ ondergetekende aansprakelijk voor de door ons geleden schade. De beschadigde of ontbrekende artikelen worden dan aan de huurder/ ondergetekende in rekening gebracht tegen de achter het huurbedrag vermelde verkoopprijzen.

5.   Bij het te late terugbezorgen worden één of meerdere huurperiodes in rekening gebracht aan de huurder/ ondergetekende bij vermelde tijdsoverschrijding waarvan het huurbedrag 10 % per dag in rekening wordt gebracht.

6.   De huurder dient deze voorwaarden te lezen en na goedkeuring te ondertekenen voor akkoord.

7.   Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

8.   De gehuurde artikelen vertegenwoordigen samen een aanzienlijk bedrag. Wees er zuinig op en bespaar uzelf en ons eventuele moeilijkheden.